Lesson 2 of 12

 
MERHABA

Bu derste selamlaşma ve hatır sormayı öğreneceğiz. İlk sahnede Ali'yle Aslı apartmandan çıkıyorlar ve Kapıcı Cafer'le konuşuyorlar. İkinci sahnede yine Ali'yle Aslı, apartmanın önünde Sabri Bey'le konuşuyorlar. üçüncü sahnede de Sabri Bey ve Ayla Hanım'ın evindeyiz. Ayla Hanım'ın annesi Suna Hanım hasta. Doktor Türkân Hanım ona bakmaya geliyor.

GREETING

In this lesson you will see how people greet each other and how they respond to greetings. In Scene 1, Ali and Aslı are leaving the apartment building and they talk with Cafer. In Scene 2, Ali and Aslı are again in front of the apartment building, this time talking to Sabri Bey. Scene 3 takes place in Sabri Bey and Ayla Hanım's apartment. Ayla Hanım's mother Suna Hanım is sick. Doctor Türkân comes to examine her.

Center for Near Eastern Studies
10286 Bunche Hall
Los Angeles, CA 90095-1480
Tel: 310-825-1181
Email: cnes@international.ucla.edu
UCLA International Institute
11387 Bunche Hall
Los Angeles, CA 90095-1487
Tel: 310-206-2654
Email: info@international.ucla.edu