Lesson 7 of 12

 
BİRİSİNDEN BİRŞEY İSTEME

Bu bölümde insanların birisinden birşey istemesinin, rica etmesinin nasıl olduğunu göreceğiz. Sahne bir: Şevket ve Şükrü Bey kardeşler iş yerindeler, Abbas Efendi'den birşey istiyorlar. Sahne iki: Şükrü Bey'in kızı Bilge, erkek arkadaşı Aydın'la gece sokakta geziyor. Aydın bir tiyatroda aktör. Sokakta yürüyen kızlar onu tanıyorlar ve onunla konuşmaya başlıyorlar. Sahne üç: Vakit sabah, Şevket Bey'in dairesindeyiz. Şevket Bey'in anne ve babası Hüsnü Bey ve Leyla Hanım kış aylarında Şevket Bey ve eşi Mine Hanım'la beraber kalıyorlar. Bu sahnede, Şevket Bey salona gelip onlarla konuşmaya başlıyor.

REQUESTING SOMETHING

In this section, we see how people ask for or request something from others. In Scene 1, the brothers Şevket Bey and Şükrü Bey are at work. They ask Abbas Efendi for something. In Scene 2, Şükrü Bey's daughter Bilge is taking a walk with her boyfriend Aydın, who is an actor in a theatre. Some girls recognize him and start talking with him. In Scene 3, it is morning in Şevket Bey's apartment. His parents Hüsnü Bey and Leyla Hanım are staying with him and his wife Mine Hanım during the winter months. Şevket Bey comes into the living room and starts talking with them.

Center for Near Eastern Studies
10286 Bunche Hall
Los Angeles, CA 90095-1480
Tel: 310-825-1181
Email: cnes@international.ucla.edu
UCLA International Institute
11387 Bunche Hall
Los Angeles, CA 90095-1487
Tel: 310-206-2654
Email: info@international.ucla.edu