Lesson 5 of 12

 
NE OLMUŞ?

Bu derste insanların nasıl dedikodu yaptıklarını öğreneceğiz. Dedikodu veya başkasından duyulan haberi birisine anlatmak Türklerin günlük hayatında önemli bir rol oynar. Birisinin sözlerini başka birisine aktaran veya dedikodu yapan kişiler genellikle aktarılan bilginin başkalarından elde edilmiş olduğunu belirtmek için belli dilbilgisi kurallarını kullanırlar. Sahne bir: çaycı Abbas Efendi'nin karısının Şükrü Bey ve Nazan Hanım'ın evinde temizlikçi olarak çalışıtığını görüyoruz. Nazan Hanım ve Abbas Efendi'nin karısı tanıdıkları kişiler hakkında konuşuyorlar. Sahne iki: Burada Kapıcı Cafer ve karısı Gülsüm'ün konuşmalarına tanık olacağız. Cafer, Gülsüm'ün üvey annesi Sultan Hanım hakkında duyduklarını anlatıyor.

WHAT HAPPENED?

In this lesson you are introduced to how people gossip and how they pass along hearsay. Indirect information and gossip play an important role in Turkish cultural life. Speakers usually use special linguistic cues to indicate that what they are relating is hearsay and not first-hand observation. In Scene 1, we see the wife of the tea-maker Abbas Efendi working as a cleaning maid in the apartment of Şükrü Bey and Nazan Hanım. The two women talk about people they know. In Scene 2, Kapıcı Cafer and his wife Gülsüm are talking. Cafer relates some news that he heard about Gülsüm's stepmother Sultan Hanım.

Center for Near Eastern Studies
10286 Bunche Hall
Los Angeles, CA 90095-1480
Tel: 310-825-1181
Email: cnes@international.ucla.edu
UCLA International Institute
11387 Bunche Hall
Los Angeles, CA 90095-1487
Tel: 310-206-2654
Email: info@international.ucla.edu