Lesson 12 of 12

 
VEDALAŞMA

Bu derste insanların veda ederken neler yaptıklarını ve neler söylediklerini göreceğiz. Sahne bir: Olay Şevket ve Şükrü Beyler'in iş yerinde geçiyor. Babaları Hüsnü Bey onları işte ziyarete gelmiş. Vakit geç oluyor ve Şevket, Şükrü ve Hüsnü Beyler işte çalışanlara veda edip gitmeye karar veriyorlar. Sahne iki: Bilge çalıştığı tiyatro grubuyla beraber Anadolu turnesine çıkmaya hazırlanıyor. Evden çıkarken babası ona biraz para veriyor. Sahne üç ve dört: Davud'un oğlu Halis hakkında. Halis bir müddet için bir yere gidiyor. Gitmeden önce gidip bütün komşulara veda ediyor. Sahne üç: Onu Suna Hanım'ın elini öperken görüyoruz. Yaşlı kişilerin elini öpmek Türkiye'de adettir. Halis biraz acaip bir genç. Bu sahnede onu konuştuğu kelimeleri "yumuşak yumuşak," "köpüklü köpüklü" şeklinde tekrar ederek konuşurken görüyoruz. Halis Sabri Bey'in evine gelmeden önce, Sabri Bey ve Ayla Hanım tartışıyorlarmış. Bu klipte, Sabri Bey artık tartışmadığını göstermek için "atışmak gibi olmasın" gibi deyimler kullanıyor. Sahne dört: Burada Halis'i giderken görüyoruz. Komşuların çoğu ya pencerede ya da apartmanın önünde ona çok geleneksel bir şekilde veda ediyorlar.

LEAVETAKING

This lesson is about leavetaking, how people act and what they say when someone is departing. Scene 1 takes place at Şevket and Şükrü Bey's office. Their father Hüsnü Bey has been visiting them. It's getting late and they all decide to leave. In Scene 2, Bilge is leaving home for a theatrical tour of Anatolian cities. As she bids goodbye to her parents, her father gives her some money. Scenes 3 and 4 feature Davut's son Halis who is going on a trip. Before he leaves, he visits all his neighbors to say good-bye. In Scene 3, he kisses Suna Hanım's hand. It is the custom in Turkey to kiss the hand of older people when you visit. Halis is a bit odd, and he duplicates adjectives such as yumuşak yumuşak (slowly, gently) or köpüklü köpüklü (all bubbly, sudsy). Sabri Bey had been arguing with his wife before Halis arrived, and now he repeatedly interjects, saying "atışmak gibi olmasın" ("I hope this doesn't look like I'm arguing"). In Scene 4, the inhabitants of the apartment building gather to see Halis off in a typically Turkish way.

Center for Near Eastern Studies
10286 Bunche Hall
Los Angeles, CA 90095-1480
Tel: 310-825-1181
Email: cnes@international.ucla.edu
UCLA International Institute
11387 Bunche Hall
Los Angeles, CA 90095-1487
Tel: 310-206-2654
Email: info@international.ucla.edu